metody wartościowania pracy

Tutaj zostawiam cząstkę siebie

Temat: Time management
Temat: Zarządzanie czasem pracy 1. Techniki badania czasu 2. Struktura czasu roboczego • technika obserwacji ciągłej (fotografia dnia roboczego) • technika obserwacji migawko-wych (wyrywkowych, chwilo-wych) • technika chronometrażu 3. Metody normowania pracy 4. Metody wartościowania pracy 5. Time based menagment Na czas pracy robotnika składa się: 1. czas przygotowawczo- zakończeniowy ( tpz ), który obejmuje czas przeznaczony na przejęcie i zdanie ( przekazanie) stanowiska pracy 2. czas wykonania (tw ) składa się on z: • czasu głównego ( tg ) przeznaczonego bez-pośrednio np. na obróbkę technologiczną, zmierzającą do zmiany kształtu, wymiarów, własności...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7333Temat: Dla Violi Metody kolos
...czynnosci -karta czynnosci zespolowych -karta czynnosci obu rak -wykres sznurkowy 2. Metody i techniki badania i normowania czasu roboczego -struktura czasu roboczego -fotografia dnia pracy -techniki obserwacji migawkowych -chronometraz -metody normowania czasu 3.Rodzaje zarzadzania -zarzadzanie przez delegowanie uprawnien -zarzadzanie przez komunikacje zarzadzanie przez innowacje 4. metody wartosciowania pracy
Źródło: czubki7gr.fora.pl/a/a,162.html


Temat: zarządzanie kadrami - pytania i odpowiedzi
...zadowolenia z pracy przez załogę Zdobycia i utrzymania stabilnej pozycji firmy na rynku. Wyeliminowanie fikcyjnych stanowisk Stworzenie właściwych proporcji między stanowiskami Stworzenie systemu wynagradzania maksymalnie uproszczonego i czytelnego dla pracowników W efekcie powstanie zakładowa hierarchia stanowisk pracy, stworzona w oparciu o obiektywne kryteria i pokazująca prawdziwe relacje między stanowiskami. 18.. Metody wartościowania pracy: sumaryczna pozwala na dok.oceny cał. Stopnia trudnosci na podst obserwacji i intuicji osoby oceniającej.stosowana gł. W małych firmach, które nie dysponują specjalistami potrafiącymi stosować metody pomiaru pracy. Przykładem jest metoda porown-sumar.-olega na porównaniu cech pracy 2 stanowisk oraz ustaleniu ich hierarchii pod względem zaszeregowania. Inna to metoda rangowa - ustala się szereg...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6525


Temat: Egzamin z ZZL
Ostatni wykład z ZZL było o kształtowaniu wynagrodzeń. ( Metody wartościowania pracy i formy wynagrodzeń). Wszystko z Pocztowskiego żywcem. Kto miał z Oczkiem ćwiczenia ten się już tego uczył.
Źródło: zimnajlepsi.fora.pl/a/a,898.html


Temat: Szantażyści
odpowiedzialam Tobie w wielu postach. taka jest wartosc pracy lekarzy w oparciu o najbardziej podstawowe kryteria i dlatego powinni zarabiac wiecej niz obecnie. teraz Ty mi odpowiedz dlaczego uwazasz, ze nie powinni zarabiac wiecej. napisałaś, że według jakiejś tam metody wartościowania pracy wychodzi, że powinni zarabiać więcej. i to jest wg. Ciebie wyjaśnienie. gdzie ja napisałam, że nie powinni? skoro im się należy, to byłam ciekawa dlaczego. właściwie to dalej nie wiem.
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,1550.html


Temat: Tematy prezentacji
Pozostałe tematy jakie są do przygotowania na negocjacje: 1.Lobbing jako negatywny przykład negocjacji- M.Harmus, R.Masłowski 2. Metody wartościowania pracy- D.Ziomek, P.Hudala 3.Mobbing przyczyny,zwalczanie- I.Wyrwał, S.Malik 4.Motywacje ekonomiczne, a zarządzanie personelem- M.Wacław, D.Modler 5.Motywacje pozaekonomiczne, a zarządzanie personelem- J.Kiziak 6.Rola stosunków międzyludzkich, a zarządzanie personelem-S.Kempanowska, M.Mielecka 7.Stres rola i znaczenie w negocjacjach. Sposoby radzenia sobie ze stresem- N.Brojerska,...
Źródło: ekonomiauo.fora.pl/a/a,549.html


Temat: techniki organizatorskie
...gdy mamy do czynienia z badaniem czasu pracy. Wartościowanie pracy. Celem jest określenie stopnia trudności pracy na konkretnych stanowiskach lub stopnia przydatności pracy z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa a w konsekwencji stworzenie podstawy dla konstrukcji sprawiedliwego systemu płac. Im praca trudniejsza tym więcej człowiek powinien zarobić im pracownik bardziej przydatny tym więcej powinien zarobić. Metody wartościowania pracy. Sumaryczna-pojęcie trudności pracy pojmuje się całościowo bez wnikania w poszczególne elementy pracy. /metoda szeregowania-umieszczamy stanowiska w kolejności od najtrudniejszego do najłatwiejszego; metoda klasyfikacji /tayfikacji/; metoda porównywania parami-umożliwia ograniczenie subiektywizmu. Analityczna –wskazuje się co mamy na myśli wartościując poszczególne stanowiska...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7157


Powered by WordPress, © Tutaj zostawiam cząstkę siebie