ludowy strój wielkopolski

Tutaj zostawiam cząstkę siebie

Temat:
...w naszym regionie (np. najstarsze budowle, najwyższa góra, itp.) 6. Byliśmy w muzeum naszego regionu lub naszej miejscowości. 7. Poznaliśmy kilka wyrażeń gwarowych Wielkopolski. 8. Zbieraliśmy pocztówki oraz różne pamiątki z regionu wielkopolski (np. naczynia gliniane, wyci-nanki) i urządziliśmy z nich wystawę. 9. Umiemy wykonać na wzór ludowy malowankę lub wycinankę wielkopolską. 10. Umiemy opowiedzieć jak wygląda ludowy strój Wielkopolski i wykonać jego dowolny element. „Młodzież w Powstaniu”: Zdobywanie sprawności „Mały Powstaniec Wielkopolski" służy wychowaniu patriotycznemu, kształtowaniu gotowości do poświęceń, wyrabia odwagę, posłuszeństwo i karność. Podczas zdo-bywania sprawności ważny jest kontakt z historykiem lub członkiem rodziny powstańca, jak rów-nież zetknięcie się z pamiątkami...
Źródło: dwojkazhp.fora.pl/a/a,31.htmlPowered by WordPress, © Tutaj zostawiam cząstkę siebie