lubelski urząd wojewódzki

Tutaj zostawiam cząstkę siebie

Temat: Gdzie można wyrobić paszport
"> Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Zamościu 22-400 Zamość, Partyzantów 3 oddział Bełżec na torach 7, pytac o panią Kazimiere
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=2656Temat: Gdzie można wyrobić paszport
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Zamościu 22-400 Zamość, Partyzantów 3
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=2656


Temat: Postawa Ukraińców podczas kampanii wrześniowej.
...z mokrych desek. W sprawach asymilacji narodowej, religijnej, trzeba umieć czekać. Nie nawraca się nikogo metodą burzenia świątyń. Przeciwnie, roznieca się płomień żarliwości. Stanisław Cat-Mackiewicz, Dzieci na semaforach i zwrotnicach, "Słowo", 31 lipca 1938 r. Fragmenty przemówienia wojewody lubelskiego Józefa Różnieckiego na Zjeździe poświęconym mniejszości ukraińskiej w Województwie Lubelskiem Lubelski Urząd Wojewódzki, 31 stycznia 1935 r. [...] Od czasu odzyskania niepodległości Cerkiew Prawosławna była czynnikiem rusyfikacyjnym, zaś w ostatnich latach zaczyna grać rolę czynnika ukrainizacyjnego. Rola Cerkwi musi odpowiadać polskiej państwowej racji stanu, a więc być czynnikiem oddziałującym w duchu tej racji stanu, wiązać obywateli w pierwszym rzędzie z Państwem Polskiem, a w odniesieniu do Lubelszczyzny...
Źródło: 1939.pl/fn/viewtopic.php?t=395


Powered by WordPress, © Tutaj zostawiam cząstkę siebie