Ryzyko dysleksji

Tutaj zostawiam cząstkę siebie

Temat: Dziecko "ryzyka dysleksji".
...słuchu fonemowego) oraz wydzielaniem głosek i sylab z wyrazów i ich syntetyzowaniem ( analiza i synteza słuchowa wyrazów) - trudności w nauce czytania ze zrozumieniem, czytanie po literce, z licznymi błędami, w wolnym tempie, - pisanie liter i cyfr w lustrzanym odbiciu oraz odwzorowywanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej Współwystępowanie wielu wymienionych problemów u jednego dziecka wskazuje na „ ryzyko dysleksji”. W takim przypadku należy jak najwcześniej podjąć działania terapeutyczne zmierzające do wyrównania stwierdzonych deficytów. Wspomaganie rozwoju dziecka od momentu zdiagnozowania trudności przez psychologa, logopedę, pedagoga lub terapeutę integracji sensorycznej pozwala na znaczącą poprawę funkcjonowania dziecka. Dziecko „ryzyka dysleksji” wcale nie musi zostać dyslektykiem....
Źródło: leksja.fora.pl/a/a,16.htmlTemat: Koniec mitów o dysleksji
...gwarantujący uczniowi uprzywilejowaną pozycję". Nauczycielom i rodzicom wciąż brak rzetelnej wiedzy na temat tej przypadłości - obrosła mitami, stereotypami i uprzedzeniami, z drugiej strony często nadużywa się tego terminu i wyjaśnia nim wszelkie problemy w nauce. Czas z tym skończyć! Dysleksja zaczyna się objawiać, zanim jeszcze dziecko pozna litery. Warto wiedzieć o niej jak najwięcej, żeby odpowiednio wcześnie rozpoznać ryzyko dysleksji. Dysleksja to nie choroba czy kalectwo. Specjaliści wyróżniają różne formy dysleksji rozwojowej. Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się m.in. pisania, czytania, liczenia. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju dziecka w obszarach takich jak: mowa, spostrzeganie, pamięć (słuchowa i wzrokowa), ruch czy koncentracja. Dysleksja rozwojowa nie jest spowodowana wolniejszym rozwojem...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=12441


Temat: Moja córeczka nie mówi
Witam, Panie Andrzeju, jeśli dziecko do końca drugiego roku życia nie łączy dwóch słów np. "mama am", "daj piłę", "tam tata", itp. to należy ogłosić ALARM. Opóźnienie mowy uniemożliwia dziecku rozwijanie myślenia i rozumienia świata, wskazuje na ryzyko dysleksji lub być może inne zaburzenia rozwojowe. Ponieważ większość dzieci mówi swoje pierwsze wyrazy już w wieku 12-13 miesięcy konieczne jest poszukanie przyczyn braku rozwoju mowy. Należy natychmiast rozpocząć ćwiczenia. Każdy dzień jest niezwykle ważny. Warto odwiedzić strony www.we.pl i www.arson.pl, aby skorzystać z gotowych pomocy do zajęć. Pozdrawiam Jagoda Cieszyńska
Źródło: forum.czasdzieci.pl/viewtopic.php?t=1143


Temat: Rady Pedagogiczne - szkolenia
OFERTA TEMATÓW NA SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE 1 NOWOŚĆ Bezpieczny Przedszkolak 2.Diagnoza dysleksji w przedszkolu, 3. Ryzyko dysleksji - narzędzie wczesna diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym 4.Dziecko z ADHD, ADD, ODD: diagnoza, postępowania terapeutyczne, 5.Agresja – przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w przedszkolu, 6.Podstawowe przepisy prawne w oświacie, odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycielskim, interpretacja, 7. NOWOŚĆ Zabawy sensoryczne w przedszkolu, 8.Kurs BHP dla pracowników 9.Pierwsza pomoc medyczna...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5757


Temat: dr Walter-Lewandowska
..."Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka" w:Brzezińska "Dziecko w zabawie i świecie języka *Wallon, Cambier, Engelhart "Rysunek dziecka" str.40-55 17.Dojrzałość szkolna -definicje dojrzałości szkolnej -charakterystyka poziomu rozwoju fizycznego, poznawczego oraz emocjonalno-społecznego wskazującego na osiągnięcie dojrzałości szkolnej Literatura: *Bogdanowicz " Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie." str.10-20 *Brzezińska "Współczesne ujęcie dojrzałości szkolnej" w:Brejnak "O pomyślny start ucznia w szkole" str.38-48 *Brzezińska "Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania 18.Młodszy wiek szkolny -rozwój psychomotoryczny -rozwój psychospołeczny wg Eriksona -kształtowanie się samooceny -rozwój...
Źródło: psychole1.fora.pl/a/a,476.html


Temat: skala ryzyka dysleksji
Skala ryzyka dysleksji (srd) prof. Marty Bogdanowicz SPRAWDŹ TO Z DZIECKIEM Test dla dzieci sześcioletnich (również trochę młodszych i trochę starszych). Mogą go wykonać rodzice ze swoimi dziećmi, by dowiedzieć się, czy u dziecka występuje ryzyko dysleksji. SRD zawiera 21 stwierdzeń, które należy ocenić wg skali 4-stopniowej. Cyfry na skali wskazują na symptomy: 1 - nigdy nie występuje, 2 - czasem występuje, 3- często występuje, 4 - zawsze występuje.Proszę uważnie przeczytać poniższe stwierdzenia i zakreślić kółkiem cyfry najlepiej charakteryzujące zachowanie dziecka. 1. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter. 1 2 3 4 2. Dziecko ma trudności z...
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=1323


Temat: język polski - dziecko dyslektyczne
Hej henek, Może takie stronki Ci się przydadzą: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2214 http://www.bibliotekapeda...ko.pl/danka.htm Ewentualnie,jak miałabyś możliwości skorzystanie z pozycji książkowych to polecam: 1)M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002, Wydawnictwo „Harmonia”. 2)A. Mysłek, D. Drozdowska, B. Olszewska, Z. Tynio, Wskazania do pracy z dzieckiem dyslektycznym, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” 1997 nr 4. 3)A. Rentflejsz-Kuczyk, Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Warszawa 1999, Wydawnictwo Juka
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=875


Temat: Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania
...głosek środkowych i końcowych w wyrazie oraz na analizie i syntezie głosek w wyrazie. Warto podkreślić, że jest to przedszkole od lat prowadzące naukę czytania metodą odimienną dr Ireny Majchrzak. Wyniki badań potwierdzają więc słowa p. Majchrzak, że „ umiejętność głosowania jest wynikiem czytania a nie jego warunkiem”. Nasuwa się więc ważny wniosek, że odimienna metoda nauki czytania ogranicza w dużym stopniu ryzyko dysleksji u dzieci. Może więc warto byłoby zainteresować się nią i wprowadzić we własnej grupie przedszkolnej?. Metoda dr Ireny Majchrzak stwarza doskonałe warunki do nauki czytania, gdyż : 1. Jest systematyczna – dzieci stykają się z nią od 3-go roku życia 2. Jest bezstresowa – nauka przebiega w formach zabawowych 3. Zapewnia powolne wchodzenie dziecka w świat pisma Zainteresowana prostotą a...
Źródło: smerfolandia.pl/forum/viewtopic.php?t=12


Temat: lewo czy prawo?
Ms.mez, dużo zależy od dominującego oka i nogi. Lepiej jest, by dziecko miało lateralizację jednostronną, wtedy zmniejsza się ryzyko dysleksji i wielu innych trudności w nauce szkolnej, dlatego jeśli Zosia miałaby dominującą lewą nogę (łatwo sprawdzić prosząc o kopnięcie leżącej przed dzieckiem piłki, albo o poskakanie przez chwilę na jednej nodze), a przede wszystkim lewe oko (robimy z papieru lunetę, podajemy dziecku do ręki i prosimy by na nas spojrzało przez nią), warto rozważyć delikatne przestawienie. Delikatne, bo oczywiście może i tak wybrać...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=50175


Temat: Zaburzenia rozwojowe
...Wielu rodziców jeszcze w ogóle nie zetknęło się z określeniem dysleksja i zupełnie nie rozumie co to pojęcie znaczy. Często również nauczyciele istoty tego problemu nie rozumieją, w związku z czym postrzegają trudności uczniów w kategorii ich lenistwa, a nie dysfunkcji, uniemożliwiających sprostanie wymaganiom. W związku z brakiem w powszechnym użyciu rzetelnych narzędzi diagnostycznych, pozwalających ocenić ryzyko dysleksji i co gorsza braku, trudnej zresztą, wiedzy w tym zakresie, dużo dzieci pada ofiarą dysleksji, chociaż można tego uniknąć. Wiele sławnych osób, wypowiadając się na rozległym forum społecznym, neguje istnienie dysleksji, przypisując ją symptomowi Piotrusia Pana. Niewątpliwie nie sposób wszystkich kłopotów uczniów objaśnić w kategoriach dysleksji, w większości przypadków są one jednak jej...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=72753


Temat: Tematy zajęć - ważne
Bardzo proszę o podanie mi wszystkich tematów omawianych na diagnozie. Wiem, że było ryzyko dysleksji i lateralizacja. Co jeszcze? Będę wdzięczna za odpowiedź
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,662.html


Temat: Tematy zajęć - ważne
aaa Ty pytasz o diagnoze:P tu było: 1. co tj. diagnoza, +o percepcji wzrokowej 2. rodzaje testów do badania synt-analizy wzrokowej, słuchowej itd 3. lateralizacja 4. ryzyko dysleksji +trochę omówiła temat etapy rozwoju rysunku przynajmniej w gr IV:)
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,662.html


Temat: zaliczenie
- ćwiczenia wspierające percepcję wzrokową, słuchową - lateralizacja - praca z dzieckiem leworęcznym - modele ćwiczeń Zakrzewskiej - metoda 18 struktur wyrazowych - modele Joanny Baran - błedy wynikające z osłabionej percepcji słuchowej, wzrokowej i lateralizacji - ryzyko dysleksji - testy, metody diagnozowania Gdybym coś pominęła, to dopiszcie
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,637.html


Temat: Zagadki Wzrokowe
...BIDZIŃSKA Metoda 18 struktur wyrazowych., Metoda ta polega,próbuje rozwiązać,Temat: Różnicowanie słuchowe i,); - rozsypanki wyrazowo-zdaniowe;;,Wiadomości,zagadek,spośród około,wyrazu, wzbogacają i,., Rozróżnianie podstawowych barw (zielony, żółty,,Beata Pawlikowska :: pisarz, podróżnik, łowca,Wskazówki wyszukiwania,sek.,) ,męża)! Z podobnych powodów,Dysleksja - objawy, wykrywanie, ryzyko dysleksji, terapia pedagogiczna,Zaloguj,Mapy,by zakończyć swą podróż na siatkówce wywołując wrażenie,Wiemy, że kluczem do opanowania ortografii jest,Proces czytania włączony jest w proces pisania poprzez,0.,15,rewalidacja,Microsoft Word -,Wideo,[DOC],Witryny,Wersja HTML,.,.,.,.,,Kalendarz,Gry dla dzieci | quizy,,zagadki wzrokowe,Grupy dyskusyjne,różnego typu (słuchowe,,25 Kwi...
Źródło: testyinteligencji.fora.pl/a/a,1005.html


Powered by WordPress, © Tutaj zostawiam cząstkę siebie