Druk ZUS N-9

Tutaj zostawiam cząstkę siebie

Temat: Świadczenie rehabilitacyjne
...przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane. Niezbędne dokumenty Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia ( druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, * wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą, * protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem, * karta...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,361.htmlPowered by WordPress, © Tutaj zostawiam cząstkę siebie